Η πρώτη περίοδος της έφηβης
Τα τσιγάρα, τα ποτά & οι έφηβοι