Μεγάλες αλλαγές σε βρεφονηπιακούς σταθμούς
Στο εδώλιο τέσσερις νηπιαγωγοί στην Κρήτη επειδή μίλησαν στα παιδιά για την επιστημονική ονομασία των γεννητικών οργάνων