Η κακοποίηση δεν θα τελειώσει. Θα την τελειώσουμε…
Δικαιούνται άδεια ειδικού σκοπού οι γονείς μαθητών που είναι σε ομάδες υψηλού κινδύνου