«Τι να περιμένεις όταν είσαι έγκυος»: Η  5η αναθεωρημένη έκδοση κυκλοφόρησε
«Ο ουρανός που δεν ήθελε να είναι μόνος του», μιλά στα παιδιά για τις φυσικές καταστροφές