Ας αφεθούμε ελεύθεροι και να συζητάμε αυτά που νιώθουμε
Ένας ψυχολόγος εξηγεί γιατί η απόγνωση συχνά οδηγεί σε κατάθλιψη