Μπορεί μια δίαιτα να έχει μια ημέρα με ελεύθερο γεύμα;
Η γνώμη του ειδικού για την χημική δίαιτα