Πως καταρρίπτεται ο μύθος για το βραδινό φαγητό
Το ρόδι σε συνδυασμό με το μικροβίωμα του εντέρου προστατεύουν από την φλεγμονώδη νόσο του εντέρου