Έρευνα: Η παχυσαρκία είναι πιο συχνή στα μοναχοπαίδια
Καρδιολογική εξέταση παιδιών – Ο κίνδυνος της υπερδιάγνωσης