Αν έχεις λίγο χρόνο διάβασε το παρακάτω
Η πιο ασφαλής οδός για να βρούμε τον άνθρωπο μας, είναι πρώτα να αγαπήσουμε εμείς τον εαυτό μας