Επαναστάτριες χωρίς αιτία
Επίσημα Εγκαίνια της Δημοτικής Αγοράς της καρδιάς μου, στην Κυψέλη