Στο Καλλιτεχνικό Σχολείο στο Γέρακα γίνεται κάτι ενδιαφέρον..
Γιατί να κρατάμε τις παραδόσεις;