Την αλλαγή την φέρνουμε εμείς
Περί μνήμης & χρόνου: η περίπτωση του ανθρώπου που δεν είχε πια αναμνήσεις