Τα όχι που μας καθορίζουν
Μια ημέρα στην Εθνική Βιβλιοθήκη