Η φίλη μας η Κική έφυγε….
Γυναίκα Κούγκαρ… ή αλλιώς τι σημασία έχουν τι λένε τα κομπιούτερ και οι αριθμοί