Ονειρεύονται τα μωρά;
Με ποιο χέρι κρατάτε περισσότερο το μωρό;