Αξονική τομογραφία και εγκυμοσύνη
Θηλασμός: O μεγάλος μύθος πως με το μπάνιο στη θάλασσα σταματά το γάλα