Ο θηλασμός μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο εμφράγματος ή εγκεφαλικού της μητέρας
Τα τρία πρώτα χρόνια ζωής του παιδιού καθορίζουν το μέλλον του