Το  Προνηπιαγωγείο και το Νηπιαγωγείο είναι καθοριστικό για τον χαρακτήρα του παιδιού
Θλιβερή πραγματικότητα: το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα “παράγει” δυστυχισμένους ανθρώπους