Ο Αναρχικός τραπεζίτης
Δείπνο στο «Piedra Opera» με αφορμή την παρουσίαση του βιβλίου «Ομπρελίτσες»