12 ιστορίες παιδιών στην προσφυγιά: Μέσα από τα μάτια τους
Βοηθήστε τη μνήμη του παιδιού σας για καλύτερο διάβασμα