Πιο έξυπνα παιδιά εκείνα που έχουν λάβει πολλή αγκαλιά
Η Γενική Γραμματεία Ισότητας επισημαίνει πως η έλλειψη σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης είναι επικίνδυνη