Βωβούσα Φεστιβάλ… το ορεινό καλοκαιρινό φεστιβάλ
Το Athens Science Festival συναντά το Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου