Τα παιδιά παίζουν θέατρο, το Σάββατο στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης
«Τα Καινούρια Ρούχα του Αυτοκράτορα» κάθε Κυριακή στο Θέατρο Βαφείο