Ένα εργοστάσιο σοκολάτας στο Άμστερνταμ
Υποχρεωτική θα είναι από τον Σεπτέμβριο η δίχρονη προσχολική εκπαίδευση