Όλα αυτά τα χρόνια κλείνουμε λάθος το κουτί των δημητριακών
Ανοίγουν οι οργανωμένες παραλίες