Επισκεφθήκαμε το Eye Level και κάναμε το τέστ κριτικής σκέψης
Τα συμπεριφορικά οικονομικά και το nudge θα μπουν στη ζωή μου!