Η Μαριάννα Θυμιάκη μας καθοδηγεί στα μονοπάτια της Ashtanga Yoga
Music & Yoga Project απο τη Νίκη Πετρουλάκη