Η Scarlett Johansson σατιρίζει την κόρη του Donald Trump, Ιvankα
Ξεκίνησε το πρόγραμμα μετακίνησης βρεφών από δημόσια μαιευτήρια σε ανάδοχες οικογένειες