Κάντε διαλογισμό, όχι δίαιτα
Γιατί δεν πρέπει να πιούμε ποτέ ξανά καυτό ρόφημα