Θεραπεία μέσω της τέχνης;
Το πρόγραμμα εργαστηρίων Utech Lab του Ιδρύματος Ευγενίδου, για νέους 13 έως 17 ετών