Μάρτιος: Μήνας Αναπηρίας με κυριακάτικες εκδηλώσεις στα Ανοιχτά Σχολεία!
Το KinderDocs στο Μουσείο Μπενάκη