Εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά ηλικίας 3 έως 12 χρόνων στο Παιδικό Μουσείο Αθήνας
Εικαστικά εργαστήρια για γονείς και παιδιά 2,5 – 5 ετών στο Μουσείο Ελληνικής Παιδικής Τέχνης