Διαλογισμός, η Βάση όλων των Μεθόδων και η Αναζήτηση της Ευτυχίας