“Οι άνθρωποι είναι κατά βάση κακοί…”
Διαλογισμός, η Βάση όλων των Μεθόδων και η Αναζήτηση της Ευτυχίας