Και όμως, κάποια παιδιά μπορεί να νοσήσουν σοβαρά από τον κορωνοϊο
Γράμμα από τον κορονοϊό