Ενθαρρυντικά τα σημάδια από τη θεραπεία του Παναγιώτη- Ραφαήλ
O λόγος που μερικοί λειτουργούν καλύτερα με λίγες ώρες ύπνου