Μετά τη γέννησή του και μέχρι να συμπληρώσει τον πρώτο του μήνα, η ακοή του μωρού σας θα πρέπει να έχει αναπτυχθεί πλήρως. Ωστόσο, σύμφωνα με την ανάπτυξή του, μέχρι να κλείσει τον πρώτο του χρόνο θα δίνει σημασία σε διαφορετικούς ήχους και θα είναι σε θέση από έξι μηνών και μετά, να ανταποκρίνεται στις πηγές του ήχου.

Συγκεκριμένα:

0-3 μηνών: Του αρέσουν οι υψηλοί ήχοι και του αρέσουν οι μελωδίες, όπως το τραγούδι και το νανούρισμα. Οι δυνατοί και ξαφνικοί ήχοι μπορεί να το τρομάξουν, καθώς δεν τους αναγνωρίζει.

3-4 μηνών: Αρχίζει να ανταποκρίνεται σε ήχους και δείχνει τον ενθουσιασμό του. Είναι σε θέση να ανταποκρίνεται στη φωνή σας και να γυρίζει προς τα εσάς όταν του μιλάτε.

6-7 μηνών: Μπορεί να ακούει ήχους που δεν είναι τόσο δυνατοί και θα αρχίσει να ανταποκρίνεται και σε άλλους ήχους εκτός από τη φωνή σας.

12 μηνών: Το μωρό αναγνωρίζει τους περισσότερους ήχους μέσα στο σπίτι και είναι σε θέση να αναγνωρίσει και κάποιον αγαπημένο ήχο.

4moms team
4moms team
Inspiring Living, Mom's Life in Greece
ABOUT EDITOR ALL ARTICLES