Πιο επιτυχημένοι ενήλικες εκείνοι που βοηθούσαν ως παιδιά στις δουλειές του σπιτιού

Παιδιά

4moms team , 21-06-2018

Έρευνα αναφέρει πως τα παιδιά που βοηθούν στις δουλειές του σπιτιού γίνονται πιο επιτυχημένοι ενήλικες. Έρευνα του Πανεπιστημίου της Μινεσότα έδειξε πως εκείνα που συμμετέχουν από μικρή παιδική ηλικία στις δουλειές του σπιτιού, γίνονται αυτάρκης, και υπεύθυνοι ενήλικες.

Η έρευνα ανέλυσε σε βάθος τις περιπτώσεις 84 νεαρών ενηλίκων, μελετώντας τη σχέση με τους γονείς τους, τη μεταξύ τους επικοινωνία και το κατά πόσο συμμετείχαν στις δουλειές του σπιτιού σε τρεις περιόδους της ζωής τους: από 1 έως 4 ετών, από 9 έως 10 ετών, από 10 έως 16 ετών και τέλος, στα 25.

Αφού εξετάστηκαν παράμετροι όπως το φύλο, ο τρόπο διαπαιδαγώγησης, το είδος των εργασιών στις οποίες συμμετείχαν, ο χρόνος που αφιέρωναν, τα κίνητρα και η στάση τους σε σχέση με τις επιπτώσεις στην ενήλικη ζωή τους. Συνέκρινε τα αποτελέσματά της με εκείνα παλαιότερης έρευνας που είχε ξεκινήσει το 1967, και μέτρησε την επιτυχία στην ενήλικη ζωή με βάση το αν οι νέοι είχαν ολοκληρώσει τις ακαδημαϊκές τους σπουδές, αν είχαν ξεκινήσει να εργάζονται, το επίπεδο της νοημοσύνης τους (IQ), τις σχέσεις τους με την οικογένεια και με φίλους, το κατά πόσο δεν έκαναν χρήση ουσιών. Μετά την πολύχρονη του έρευνα, οι μελετητές κατέληξαν στο συμπέρασμα πως οι πιο επιτυχημένοι νεαροί ενήλικες, ήταν εκείνοι που συμμετείχαν στις δουλειές του σπιτιού, όταν ήταν τριών ή τεσσάρων ετών. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι για όσους δεν έκαναν καμία δουλειά στο σπίτι μέχρι τα 15 ή τα 16 τους, το θέμα της συμμετοχής τους στις δουλειές ήταν μάλλον σημείο σύγκρουσης με τους γονείς και οι συγκεκριμένοι ενήλικες ήταν λιγότερο «επιτυχημένοι». Η παραπάνω έρευνα αποδεικνύει περίτρανα πως η υπευθυνότητα ξεκινά από την παιδική ηλικία.

4moms team
4moms team
Inspiring Living, Mom's Life in Greece
ABOUT EDITOR ALL ARTICLES