Οι ερευνητές αναφέρουν γιατί δεν κουράζονται τα παιδιά

Παιδιά

4moms team , 18-06-2018

Μία διεθνής μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Frontiers in Physiology, έρχεται να απαντήσει γιατί τα παιδιά δεν κουράζονται. Ο λόγος είναι πως έχουν ανθεκτικότερους μύες, οι οποίοι αναρρώνουν ταχύτερα από των ενηλίκων.

Όπως αναφέρουν οι ερευνητές: «Κατά τη διάρκεια σωματικών δραστηριοτήτων μπορεί τα παιδιά να κουραστούν πιο γρήγορα από τους ενήλικες. Ωστόσο, αυτό οφείλεται στο ότι έχουν περιορισμένη καρδιαγγειακή ικανότητα και εφαρμόζουν λιγότερο αποτελεσματικά πρότυπα κίνησης, ενώ πρέπει να κάνουν περισσότερα βήματα για να καλύψουν μια δεδομένη απόσταση. Ωστόσο, σύμφωνα με την έρευνά μας, τα παιδιά ξεπερνούν γρήγορα την κούρασή τους, μέσω της ανάπτυξης ανθεκτικών στην κόπωση μυών και της ικανότητα ταχείας ανάρρωσης από την υψηλής έντασης σωματική δραστηριότητα».

4moms team
4moms team
Inspiring Living, Mom's Life in Greece
ABOUT EDITOR ALL ARTICLES