Έναρξη Σεμιναρίων Αποτελεσματικού Γονέα από 27/3 Κωστέα Γείτονα

Γενικώς & Αορίστως

4moms team , 18-03-2018

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων σας προσκαλεί να παρακολουθήσετε το πρόγραμμα Εκπαίδευσης Αποτελεσματικού Γονέα (Parent Effectiveness Training) σύμφωνα με το διεθνώς αναγνωρισμένο μοντέλο του Dr. Thomas Gordon*.

Ο κύκλος των σεμιναρίων ολοκληρώνεται σε 8 εβδομαδιαίες συνεδρίες και οισυναντήσεις θα γίνονται στον χώρο του σχολείου κάθε Τρίτη 10:00-12:30. Για να πραγματοποιηθεί το σεμινάριο, θα πρέπει να συμπληρωθεί ο ελάχιστος αριθμός των 8 συμμετεχόντων.

Ημερομηνία έναρξης Τρίτη 27 Μαρτίου 2018

Τιμή σεμιναρίου:

 230€ για έναν γονέα, σε δύο δόσεις. Η 1η δόση είναι 130€ και καταβάλλεται μαζί με την αίτηση συμμετοχής, ενώ η 2η δόση είναι 100€ και καταβάλλεται αρχές Μαΐου.

330€ για ζευγάρι, σε δύο δόσεις. Η 1η δόση είναι 200€ και καταβάλλεται μαζί με την αίτηση συμμετοχής, ενώ η 2η δόση είναι 130€ και καταβάλλεται αρχές Μαΐου.

Περιλαμβάνει :

-την αμοιβή της εισηγήτριας, όπως αυτή ορίζεται από την Gordon Hellas

-το Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης Αποτελεσματικού Γονέα

-το Βιβλίο Εργασιών

-ένα συμβολικό ποσό υπέρ του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων για την ενίσχυση του Ταμείου Αρωγής και Υποτροφιών

Σύντομη περιγραφή

Η μέθοδος διδάσκει ένα σύνολο δεξιοτήτων επικοινωνίας και επίλυσης συγκρούσεων, που είναι απαραίτητες για τη δημιουργία αποτελεσματικών σχέσεων που αντέχουν στον χρόνο -στο οικογενειακό, σχολικό και εργασιακό περιβάλλον. Ένα μοντέλο αποτελεσματικών σχέσεων με βασική δεξιότητα αυτή της Ενεργητικής Ακρόασης, που επιτρέπει στον γονέα να καταλάβει το παιδί του, να το ενθαρρύνει να μιλάει ελεύθερα για τα προβλήματά του και να του παρέχει τη μεγαλύτερη δυνατή στήριξη προς την επίλυση αυτών.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να συμπληρώσουν τη σχετική Δήλωση Συμμετοχής και να τη στείλουν μαζί με το αντίστοιχο ποσό στις επιμέρους Γραμματείες του Σχολείου, σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων – P.E.T.», μέχρι την Τρίτη, 20.03.18.

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο email [email protected] ή και τηλεφωνικά στο 6932330681, Μάρια Κοϊτσάνου.

* Σημείωση:

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, μπορείτε να ανατρέξετε στους πιο κάτω διαδικτυακούς τόπους: http://www.gordonhellas.gr/ http://www.gordontraining.com/parent-programs/parent-effectivenesstraining-p-e-t/

4moms team
4moms team
Inspiring Living, Mom's Life in Greece
ABOUT EDITOR ALL ARTICLES