Πότε ξεκινά να μιλά ένα μωρό

Εγκυμοσύνη - Βρέφη

Η πρώτη προσπάθεια επικοινωνία του μωρού γίνεται με ήχους αλλά και μικρές κραυγούλες.

Είναι ο τρόπος του να επικοινωνεί με το περιβάλλον του και να τραβήξει την προσοχή σας πριν ξεκινήσει τις πρώτες του λέξεις. Συνήθως, λίγο μετά το πρώτο έτος, τα μωρά έχουν αρθρώσει τις πρώτες συλλαβές τους και έως τα δύο έτη έχουν αρχίσει να βάζουν λέξεις μαζί και μέχρι να φτάσουν τριών ετών θα έχουν αρχίσει σχηματίζουν μικρές προτάσεις.

Ωστόσο, το κάθε μωρό έχει τον δικό του ρυθμό και έτσι, αυτά τα χρονικά όρια δεν είναι απόλυτα.

Τατιάνα Τζινιώλη
Τατιάνα Τζινιώλη
ABOUT EDITOR ALL ARTICLES