Κλειστά τα σχολεία την Τετάρτη 2 Νοεμβρίου

Γενικώς & Αορίστως

4moms team , 31-10-2016

Κλειστά θα μείνουν τα σχολεία της χώρας (δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια) την Τετάρτη 2 Νοεμβρίου, λόγω εκλογών των εκπαιδευτικών.

Πρόκειται για τις εκλογές ανάδειξης αιρετών μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων ΠΥΣΠΕ, ΠΥΣΔΕ, ΑΠΥΣΠΕ, ΑΠΥΣΔΕ, ΚΥΣΠΕ και ΚΥΣΔΕ. Για τη διευκόλυνση των εκλογέων και τη διασφάλιση της ευρύτερης δυνατής συμμετοχής τους, χορηγείται άδεια μίας ημέρας σε όλους τους εκπαιδευτικούς που θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.

Οι υποψήφιοι αιρετοί εκπρόσωποι για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια, προκειμένου να διευκολυνθούν, μπορούν να λάβουν τις εξής άδειες: Οι υποψήφιοι για τα Κεντρικά Υπηρεσιακά Συμβούλια πέντε ημέρες, για τα Ανώτερα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια τρεις ημέρες και οι υποψήφιοι για τα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια δύο ημέρες.

4moms team
4moms team
Inspiring Living, Mom's Life in Greece
ABOUT EDITOR ALL ARTICLES