Ποια είναι η κατάλληλη ώρα για τα διαγωνίσματα των μαθητών;

Παιδιά

4moms team , 17-02-2016

Μια πρόσφατη αμερικανο-δανική έρευνα επιστημόνων έδειξε ποια είναι η πιο δόκιμη ώρα για να γράφουν διαγωνίσματα οι μαθητές. Η ώρα που διεξάγεται ένα διαγώνισμα επηρεάζει άμεσα την απόδοση των μαθητών και μια σχετική δημοσίευση στο περιοδικό της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών των ΗΠΑ (PNAS) από ερευνητές του Harvard διασαφήνισε τι ακριβώς κάνει πιο αποδοτικούς τους μαθητές. Όσο νωρίτερα όσο καλύτερα!

Δύο εκατομμύρια διαγωνίσματα από μαθητές ηλικίας 8 έως 15 χρονών σε δημόσια σχολεία της Δανίας για μια τρετία, από το 2010 μέχρι το 2013. Όπως διαπιστώθηκε, για κάθε μία ώρα αργότερα που δινόταν το διαγώνισμα, οι βαθμοί μειώνονταν σχεδόν 1% κατά μέσο όρο. Η μείωση ήταν αναλογικά μεγαλύτερη μεταξύ των μέτριων μαθητών με τις χειρότερες επιδόσεις. Αν όμως πριν το διαγώνισμα υπήρχε ένα διάλειμμα 20 έως 30 λεπτών, τότε -ακόμη κι αν το διαγώνισμα δεν γινόταν νωρίς το πρωί- η μέση βαθμολογία των μαθητών ήταν αυξημένη κατά 1,7%.

Η γνωστική κόπωση των μαθητών είναι ανάλογη με το πέρασμα της ώρας και συνεπώς, οι επιστήμονες δεν εισηγούνται τα διαγωνίσματα να γίνονται κατ’ ανάγκη μόνο το πρωί, αρκεί να προηγείται μεγάλο διάλειμμα, αν η ώρα είναι προχωρημένη.

4moms team
4moms team
Inspiring Living, Mom's Life in Greece
ABOUT EDITOR ALL ARTICLES