Τι είναι το αμοιβαίο στυλ διδασκαλίας;

Παιδιά

Πολύ ενδιαφέρον το παρακάτω άρθρο που διάβασα στην σελίδα www.nooz.gr. Αναφέρεται στο αμοιβαίο στυλ διδασκαλίας και τα βασικά συμπεράσματα της έρευνας που έγινε για την ανάπτυξη μεταγνωστικής συμπεριφοράς των μαθητών Γ’ τάξης δημοτικού μετά τη χρήση του αμοιβαίου στυλ διδασκαλίας. Ένα απο τα αποτελέσματα ήταν ότι αυτή η μέθοδος διδασκαλίας μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη μεταγνωστικής συμπεριφοράς στις μικρές ηλικίες, όπως η αξιολόγηση λαθών και ο ανασχεδιασμός κινήσεων που οδηγεί σε αποτελεσματικότερες εκτελέσεις.
Στην έρευνα συμμετείχαν 43 μαθητές και μαθήτριες. 

Σε έξι εβδομάδες, 22 μαθητές της ομάδας ελέγχου συμμετείχαν στα παιδαγωγικά παιχνίδια με τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας, ενώ 21 μαθητές της πειραματικής ομάδας έπαιζαν τα ίδια παιχνίδια με τη χρήση του αμοιβαίου στυλ διδασκαλίας.

‘Ενας εκ των ερευνητών, ο αναπληρωτής καθηγητής στη ΣΕΦΑΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, δρ. Νίκος Διγγελίδης, δήλωσε ότι πρόκειται για έναν ενεργητικό τρόπο διδασκαλίας, όπου οι μαθητές ασκούνται σε ζευγάρια, εκ των οποίων ο ένας έχει τον ρόλο του βοηθού-αξιολογητή.

Ο βοηθός παρατηρεί και διορθώνει τα λάθη του συμμαθητή του σύμφωνα με τις κάρτες κριτηρίων που έχουν προετοιμαστεί από τον καθηγητή φυσικής αγωγής, στις οποίες αναγράφονται τα σημαντικότερα στοιχεία της κινητικής δεξιότητας-άσκησης, με σκοπό την αποτελεσματικότερη εκτέλεσή της.

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι, απλώς, συμβουλευτικός.

Το αμοιβαίο στυλ διδασκαλίας προσφέρει στους μαθητές τη δυνατότητα της παρατήρησης, μίμησης και αλληλεπίδρασης. Οι μαθητές μαθαίνουν να δουλεύουν σε ζευγάρια, να υπακούν σε κανόνες, να παρέχουν ανατροφοδότηση, να συζητούν και να επιλύουν προβλήματα.

Μέσω της συνεργασίας και της αλληλεπίδρασης, οι μαθητές αναπτύσσουν κοινωνικές δεξιότητες, όπως η παροχή βοήθειας στον συμμαθητή τους και η δυνατότητα να εκφραστούν και να ακουστούν.

Συγκεκριμένα, οι μαθητές της πειραματικής ομάδας αξιολογούσαν τους συμμαθητές τους με τη βοήθεια καρτών κριτηρίων που περιελάμβαναν 23 κανόνες, τους οποίους οι μαθητές έπρεπε να τηρούν.

Η αξιολόγηση της μεταγνωστικής συμπεριφοράς πραγματοποιήθηκε μέσω συνεντεύξεων των μαθητών. Από τη στατιστική ανάλυση (independent samples test), στο τέλος της παρέμβασης φάνηκε ότι οι μαθητές της πειραματικής ομάδας είχαν ανεπτυγμένη μεταγνωστική συμπεριφορά.

H περιγραφική στατιστική ανάλυση, μάλιστα, κατέδειξε ότι το 80% των μαθητών της πειραματικής ομάδας χρησιμοποιούσαν περισσότερες μεταγνωστικές στρατηγικές συγκριτικά με τους μαθητές της ομάδας ελέγχου (30%).

Αναλυτικότερα, οι μαθητές της πειραματικής ομάδας ανέφεραν ότι με τη χρήση του αμοιβαίου στυλ είχαν τη δυνατότητα να παρατηρούν τις κινήσεις των συμμαθητών, αφού έπρεπε να καταγράψουν τα λάθη τους, με αποτέλεσμα να σχεδιάζουν πιο προσεκτικά τις δικές τους κινήσεις όταν ερχόταν η σειρά τους να εκτελέσουν.

Επίσης, τόνισαν ότι προτιμούσαν να είναι πρώτα αξιολογητές ώστε να κατανοούν καλύτερα τους κανόνες και βλέποντας λάθη των συμμαθητών τους να μην τα επαναλάβουν.

Σε αντίθεση, οι μαθητές της ομάδας ελέγχου σημείωσαν ότι τους ενδιέφερε περισσότερο η νίκη και συμμετείχαν στα παιχνίδια χωρίς να δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στον σχεδιασμό των κινήσεών τους.

Συνεπώς, το αμοιβαίο στυλ διδασκαλίας μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη μεταγνωστικής συμπεριφοράς στις μικρές ηλικίες, όπως η αξιολόγηση λαθών και ο ανασχεδιασμός κινήσεων που οδηγεί σε αποτελεσματικότερες εκτελέσεις, όπως διαπιστώνεται στη συγκεκριμένη έρευνα.

Η καθοδήγηση που δέχονται οι μαθητές μέσω των καρτών κριτηρίων τούς επιτρέπει να αναπτύξουν στρατηγικές παρακολούθησης, αξιολόγησης και αυτορρύθμισης. 

Τέτοιου είδους στρατηγικές βοηθούν τους μαθητές να γίνουν ενήμεροι για τις αδυναμίες και τις δυνατότητές τους. Τέλος, η ανεύρεση του αποτελεσματικότερου σχεδιασμού των κινήσεών τους για την επίτευξη του στόχου τους συμβάλλει στην επέκταση του ρεπερτορίου ιδεών και στρατηγικών, στοιχείο που τους βοηθά να καλύψουν τις οποιοσδήποτε ασάφειες, να κατανοήσουν καλύτερα το αντικείμενο με το οποίο ασχολούνται και να επιτύχουν καλύτερη ποιότητα στις εκτελέσεις τους.

Η έρευνα, στην οποία συμμετείχαν οι ερευνητές της ΣΕΦΑA, δρ. Αθανασία Χατζηπαντελή και Κερασία Σκοτεινιώτη, παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια του 13ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αθλητικής Ψυχολογίας με Διεθνή Συμμετοχή, το οποίο πραγματοποιήθηκε στα Τρίκαλα.

Βιβή Μπασινά
Βιβή Μπασινά
Γιατί να κλαίμε όταν μπορούμε να γελάμε;
ABOUT EDITOR ALL ARTICLES